Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Sky

Skysatsing i Norsk helsenett

Norsk helsenett skal vurdere om fremtidens løsninger vil plasseres i skyen, i dialog med kundene våre.

Offentlige skytjenester vil på sikt helt eller delvis kunne erstatte eksisterende tjenester. Dagens offentlige skytjenester kan ikke understøtte samfunnskritiske oppgaver alene.

Bruk av offentlige skytjenester

Norsk helsenett skal vurdere offentlige skytjenester på lik linje med andre leveranseformer, og benytte seg av det markedet tilbyr før vi eventuelt utvikler egne løsninger.

Hybrid sky

Norsk helsenetts eget datasenter må fungere sammen med de offentlige skytjenestene. Slik opprettholder vi sikker og stabil drift av kritiske tjenester, og muliggjøre morgendagens løsninger.

Neste generasjon datasenter i Norsk helsenett

Vi prioriterer å videreutvikle og styrke vårt eget datasenter med skyegenskaper. Det skal sikre at vårt datasenter fungerer sammen med de offentlige skytjenestene, og ivaretar våre egne og kundene sine behov. Dette betyr at neste generasjon datasenter i Norsk helsenett går i retning av privat sky.

Multisky

Norsk helsenett har behov for å benytte offentlige skytjenester på tvers av leverandører og skyplattformer. Dette vil for eksempel gi oss fordeler som tilstrekkelig tilgang på ny teknologi og funksjonalitet, optimalisering av kostnader, tilgjengelighets- og skalerbarhetsbetraktninger, og "exit"-muligheter.

Kompetanse

Norsk helsenett skal bygge kompetanse på bruk av offentlige skytjenester, hybrid sky, privat sky og multisky. Vi skal bygge et kompetansesenter på skytjenester i sektoren.

Rammeavtale med Crayon AS for kjøp av skytjenester og rådgivningstjenester ble signert i august 2019. Crayon vil være en viktig bidragsyter for å sette Norsk helsenett i stand til å kunne etablere skybaserte tjenester, og håndtere henvendelser fra helseforvaltningskundene for vurdering, anbefaling og levering av kostnadseffektive skytjenester.

Illustrasjon som viser oppbyggingen av rammeavtalen for skytjenester

Norsk helsenett gjennomfører nå et prosjekt i samarbeid med Crayon. Prosjektet skal utarbeide et målbilde og et veikart for skytjenester (skystrategi). Det inkluderer å forslå organisatoriske grep, forslag til en arkitektur som gir føringer for bruk av skytjenester, og prosesser for håndtering av skytjenester. Gjennom å kombinere prosjektet med et operasjonelt tjenesteleveranseteam, tror vi at det vil sørge for at fokus i prosjektet kan være på tiltak med langsiktig effekt. Målet er at dette skal føre til en økt modenhet i Norsk helsenett og sektoren for øvrig knyttet til skytjenester, og være med på å gjøre Norsk helsenett til sektorens prefererte kompetansesenter på skytjenester.

Prosjektets hovedmål:

Prosjektet skal sette Norsk helsenett i stand til å levere skytjenester til våre kunder, og bygge et kompetansesenter for skytjenester i sektoren.

  • Kompetansesenteret skal gjøre oss og helseforvaltningen i stand til å håndtere informasjonssikkerhet, personvern, tilgjengelighet og effektivitet på både nye og eksisterende tjenester.
  • Kompetansesenteret skal også tilby rådgivning innen anskaffelser, juridisk og sikkerhet til virksomhetene i helsesektoren, slik at de kan ta i bruk offentlige skytjenester på lik linje med andre leveranseformer.