Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Sky

Rekruttering sky

I forbindelse med at Norsk helsenett bygger opp ny kompetanse rundt sky, vil det bli behov for nye roller og ansvarsområder.

Norsk helsenett skal bygge opp egen kompetanse på skytjenester. Både med tanke på egne tjenester og drift, men også å kunne bistå kunder innen helseforvaltningen med å etablere løsninger i sky.

Kompetansesenteret skal bestå av et tverrfaglig team som tar ansvaret for innføring av skytjenester i organisasjonen. Oppgaver vil være rådgivning, utarbeidelse av sky-basert referansearkitektur, funksjonalitetsevalueringer, opplæring og optimaliserings- og forvaltningsprosesser. Ansvaret for gjennomføring ligger i linja, men kompetansesenteret tar et definisjons- og rådgivningsansvar for arkitektur og prinsipper, samt bistår med førstegangs etablering av tjenester.