Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til SEID v2.0

Overgang til SEIDv2.0

Digitale sertifikater som benyttes i et stort omfang i helsesektoren skal fornyes. Årsaken er at digitale sertifikater i Norge skal samsvare med en ny EU-standard.

For å sikre en smidig overgang fra bruk av dagens SEID-sertifikatprofiler v1.0 til SEID-sertifikatprofiler v2.0, ble det innført en overgangsperiode fram til 1. juni 2022.

I overgangsperioden og så lenge det eksisterer sertifikatprofiler i 1.0 versjonen, må sektoren håndtere begge profilene. Sertifikater med SEID v1.0 vil kunne benyttes inntil de utløper etter 3 år (senest 31. mai 2025).

Når er Helsenettet klar for å håndtere sertifikater med SEID v2.0?

I Helsenettet er det mange tjenester som benytter sertifikater (virksomhet/personlig) og vi er avhengig av å få på plass en løsning for alle våre berørte tjenester før vi kan ta i bruk sertifikater med SEID v2.0.

Helsenettet håndterer nå ny CA struktur og nye sertifikatprofiler for både virksomhetssertifikater og personlige sertifikater.

Norsk helsenett vil varsle via vanlige varslingskanaler (e-postlister og driftsmeldinger) i tillegg til at vi oppdaterer informasjonen her for endelig tidspunkt for produksjonssetting.

Ytterligere informasjon

  • Vi vil oppdatere denne siden med informasjon fortløpende når vi har noe nytt.
  • Vi vil sende ut varsel og det legges informasjon på driftsmeldinger når vi er klare med å håndtere begge sertifikatprofilene.
  • Spørsmål og svar - SEID
  • Du kan kontakte vårt kundesenter på e-post om du ønsker mer informasjon.

Se også: