Hopp til hovedinnhold
NHN

Vårt sikkerhetsmiljø er et av landets fremste innenfor sitt område og driver blant annet med inntrengingstesting, sårbarhetsskanning, monitorering, IDS (Intrusion Detection System), analyse og deteksjon av ondsinnet kode.

tormod ryeng

- Samtidig som vi har ganske spesifikke oppgaver har vi også rom til å være kreative, utvikle ferdighetene våre og tenke fremover i måten vi løser oppgaver på. Et godt kontaktnett med sikkerhetsmiljøet ellers i Norge er også et stort pluss. Og sist, men ikke minst, vi har god stemning i teamet, så klart!

Tormod Ryeng, sikkerhetsanalytiker

Mange spennende arbeidsoppgaver

Sikkerhet er vår grunnstein, fordi flere av våre tjenester inneholder svært sensitive data. Vi benytter en rekke tekniske sikkerhetsløsninger, og jobber blant annet med Cisco ASA, Checkpoint, BigIP, Microsoft System Center, ulike autentiseringsløsninger slik som AD, ADFS, PAM og flere store monitoreringsverktøy, som SCOM og Splunk. Samtidig sørger vi for at sikkerhet en integrert del av alle teknologiplattformer i Norsk Helsenett.

Hos oss finner du helse- og omsorgssektorens nasjonale spydspiss innenfor sikkerhetsområdet - HelseCERT.

De jobber blant annet med:
  • inntrengingstesting
  • sårbarhetsskanning
  • monitorering og IDS (Intrusion Detection System)
  • analyse og deteksjon av ondsinnet kode og nettverkstrafikk
  • hendelseshåndtering og logghåndtering

Vi velger i stor grad åpen kildekode på Linux, men har også integrasjoner mot enkelte kommersielle løsninger der det er bedre egnet. Vi jobber med en rekke ulike verktøy og teknologier som f.eks. Splunk, Elasticsearch, Docker, Foreman, Saltstack, Kafka, CentOS og IDS.

Vi jobber også med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), utarbeidelse av beredskapsplaner, samt design og implementasjon av løsninger med innebygde sikkerhetsegenskaper som er i henhold til lovpålagte krav.

Vi er aktive i både nasjonale og internasjonale sikkerhetsmiljøer og har mange nettverk for samarbeid og deling av informasjon. Vi deltar også på nasjonale og internasjonale sikkerhetskonferanser.