Hopp til hovedinnhold
NHN

I Norsk Helsenett jobber det dyktige prosjektledere, som er gode til å drive frem små og store endringer.

Anita Sandvik

- Som prosjektleder i Norsk Helsenett får du en variert arbeidshverdag og kompetansen din kan være et springbrett for andre lederroller.

Anita Sandvik, senior prosjektleder

Mange spennende arbeidsoppgaver

Vi leder et bredt spekter av prosjekter innen utvikling av nasjonale e-helseløsninger, og utvikling av ulike tjenester for våre kundegrupper. I tillegg leder vi bl.a. organisasjonsutvikling, oppgradering av teknisk infrastruktur og andre forbedringsprosjekter.

Våre prosjektledere har ulik utdannelse. Noen er ingeniører/sivilingeniører, systemutviklere og økonomer. Andre har studert administrative fag, helsefag, og noen har militær bakgrunn.

Vi legger vekt på å bygge et godt kollegamiljø, hvor vi kan trekke på hverandres kompetanse, og bistå hverandre ved behov. Selv om prosjektledere ofte jobber alene, så skal prosjektlederne i Norsk Helsenett oppleve at det gir merverdi å være en del av vårt fagmiljø.

Vi gjennomfører prosjekter etter beste praksis i PRINCE2 og Prosjektveiviseren.

Norsk Helsenett har prosjektledere i Tromsø, Trondheim og Oslo og på Svalbard.