Gå til hovedinnhold

Karriere

Arbeidsplassen vår er preget av høy kompetanse med engasjerte team som bidrar til å videreutvikle den elektroniske samhandlingsarenaen sammen med aktørene i sektoren. Hovedfokuset er kvalitet og sikkerhet, slik at aktørene kan lykkes med sitt hovedmål; å bedre pasientbehandlingen. Hos oss har du mulighet til å jobbe med ny teknologi og drift av store nasjonale tjenester.

Vi søker etter ny leder for Norsk Helsenett

Håkon Grimstad varslet i oktober at han velger å gå av som administrerende direktør for Norsk Helsenett innen utgangen av september 2019. Etter ti år som øverste leder for NHN ønsker han nå å prioritere familie og jobb nærmere bostedet i Stockholm.

Styret i Norsk Helsenett har derfor satt i gang med rekruttering av ny direktør. Dette gjøres med bistand fra rekrutteringsfirmaet Amrop Delphi. Du finner en fullstending stillingsutlysning på deres nettsider.

Ledige stillinger

Vi ønsker oss mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

I dag er vi om lag 400 ansatte, med hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø, Oslo og Bergen.

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med kvalifiserte kandidater. Send oss gjerne en åpen søknad til jobb@nhn.no.

Besøk oss på LinkedIn