Hopp til hovedinnhold
NHN

Her kan du se status for verifikasjon av støtte for mottak av Nye standarder for henvisning, epikrise v1.2 og PLO v1.6 hos leverandører.

Verifikasjon av leverandørene innebærer at leverandøren har utviklet støtte for mottak og tilgjengeliggjort dette for sine kunder. Dette betyr ikke at alle kunder av denne leverandøren har oppgradert sine system for å støtte mottak. I de tilfellene der vi har verifisert at kundene har mottatt og installert siste versjon, er dette markert med en stjerne bak systemnavn.

Vi har i verifikasjonen valgt å skille på om støtte for mottak er verifisert i Meldingsvalidator test og godkjenning eller om dette ikke er gjennomført. Dette er markert med henholdsvis grønn eller gul hake.

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger kan dere ta kontakt med oss på


Ikon stjerne Kunder støtter mottak av aktuelle meldingsstandarder
Status - OK (grønn) Støtte for mottak verifisert i Meldingsvalidator Test og godkjenning
Status - verifisert av leverandør (gul) Støtte for mottak verifisert av leverandør
Status - advarsel (rød) Støtte for mottak ikke verifisert
Status - nøytral Ikke aktuell

Leverandør System Versjonsnummer Henvisning ny tilstand Status på henvisning Viderehenvisning Epikrise v1.2. PLO v1.6.
Apertura Apertura Informasjon mangler Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - nøytral
Arken Software DA Dentica Informasjon mangler Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - nøytral
ARKo ARKo Helse Ikon stjerne N/A Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Aspit Physica Online Ikon stjerne N/A Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - nøytral
Aspit PsykBase Online Ikon stjerne N/A Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - nøytral
Aspit PsykBase/Physica/Medica N/A Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - nøytral
Avans/Soma solutions SOMA Minimum v20.10 Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - nøytral
CGM Journal Ikon stjerne v131 Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul)
CGM Vision v5.0 Status - verifisert av leverandør (gul) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
DIPS DIPS Classic Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
DIPS DIPS Arena Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
DIPS Front CosDoc Informasjon mangler Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Extensor Extensor05 Ikon stjerne v1.34 Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Hano Hano N/A Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - nøytral
Infodoc Plenario Ikon stjerne v2020.2 Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Metodika Skalpell v17.10 Status - verifisert av leverandør (gul) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - nøytral
OPUS OPUS Dental Informasjon mangler Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - nøytral
Orthodontis Orthodontis Ikon stjerne v19.05 Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - nøytral Status - OK (grønn) Status - nøytral
PasientSky PasientSky Clinic Ikon stjerne N/A Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul)
PasientSky SystemX Ikon stjerne v5.1.9.2 Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Pridok Pridok EPJ Ikon stjerne N/A Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
SolvIT SolvIT Journal N/A Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - nøytral
Tectra Winpro Informasjon mangler Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - nøytral
TietoEvry Gerica v8.11.3 Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - nøytral Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Unident Nextsys (privat) Informasjon mangler Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - nøytral
Viken Fylkeskommune Nextsys dental office offentlig Informasjon mangler Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - nøytral
Visma Profil v8.70 Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Visma HsPro v15.0 Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - nøytral Status - OK (grønn) Status - nøytral
Vitec HK-Data Velferd v9.2 Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - nøytral
Webmed Webmed v20.12 Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - advarsel (rød) Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)