Hopp til hovedinnhold
NHN

Her kan du se status for verifikasjon av støtte for mottak av Nye standarder for henvisning, epikrise v1.2 og PLO v1.6 hos helseforetak og private sykehus.

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger kan dere ta kontakt med oss på


Status - OK (grønn) Støtte for mottak verifisert
Status - advarsel (rød) Støtte for mottak ikke verifisert
Status - nøytral Ikke aktuell / ikke vurdert

Virksomhet Henvisning ny tilstand Status på henvisning Viderehenvisning Epikrise v1.2. PLO v1.6.
Akershus universitetssykehus Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Aleris Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - nøytral
Betanien hospital Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Betanien sykehus Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Diakonhjemmet sykehus Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Finnmarkssykehuset Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Haraldsplass diakonale sykehus Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Helgelandssykehuset Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Helse Bergen Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Helse Fonna Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Helse Førde Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Helse Møre og Romsdal HF Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Helse Nord-Trøndelag HF Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Helse Stavanger Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Lovisenberg diakonale sykehus Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Martina Hansens hospital Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Nordlandssykehuset Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Oslo universitetssykehus Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Revmatismesykehuset Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Solli distriktspsykiatriske senter Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
St. Olavs hospital HF Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Sunnaas sykehus Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Sykehuset i Vestfold Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Sykehuset Innlandet Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Sykehuset Telemark Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Sykehuset Østfold Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Sørlandet sykehus Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Universitetssykehuset Nord-Norge Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Vestre Viken Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Volvat medisinske senter Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - nøytral
Volvat medisinske senter Nord og Midt-Norge AS Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - nøytral
Voss distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli) Status - OK (grønn) Status - advarsel (rød) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)