Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Innføring av e-helsestandarder

Verifikasjonsperiode for Nye standarder for henvisning, epikrise og pleie- og omsorgsmeldinger

Norsk helsenett koordinerer innføring av Nye standarder for henvisning (henvisning ny tilstand, status på henvisning og viderehenvisning), epikrise v1.2 og pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) v1.6 i helse- og omsorgssektoren.

Alle relevante virksomheter i helse- og omsorgssektoren skal kunne motta de nye standardene fra 1.januar 2021. Fra 1.april kan virksomhetene starte med sending, og alle skal ha tatt i bruk de nye standardene innen 1.juli 2021.

I perioden mellom 1.januar og 1.april gjennomfører Norsk helsenett en verifikasjon av at aktuelle virksomheter og leverandører har oppgradert sine systemer og støtter mottak av standardene. Verifikasjonen vil bli gjennomført ved at Norsk helsenett kontakter leverandører, kommuner, regionale IKT-selskap og private sykehus for å kartlegge om leverandørene har tilgjengeliggjort de nye standardene for sine kunder samt om virksomhetene har gjennomført nødvendige systemoppgraderinger for alle system som benyttes av virksomheten. Resultatene fra verifikasjonen vil fortløpende bli publisert på denne nettsiden for å sikre en trygg overgang.

For oppfølging av enkeltstående virksomheter blir leverandørene avgjørende.

Det er virksomhetenes ansvar å sørge for at nødvendige systemoppgraderinger blir gjennomført slik at de følger datoer i nasjonale planer for innføring av e-helsestandarder.

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger kan dere ta kontakt med oss på