Hopp til hovedinnhold
NHN

Oversikten viser hvor langt i innføringsløpet av tjenestebasert adressering de ulike EPJ-leverandørene har kommet. Informasjonen baserer seg på samsvarstesting på samsvar.nhn.no.

Status OK Vist i samsvarstest
Status advarsel Ikke på plass ennå
Firma/installasjon System TBA K S/F D
Aleris Skalpell Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Apertura Apertura Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Arken Software Dentica Status OK Status OK Status OK Status OK
Arko Arko Helse Status OK Status OK Status OK Status OK
ASPIT PsykBase Online Status OK Status OK Status OK Status OK
ASPIT Physica Online Status OK Status OK Status OK Status OK
Cerner Doculive Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Citera AS Citera Status OK Status OK Status OK Status advarsel
CGM CGM Journal Status OK Status OK Status OK Status OK
Diakonhjemmet DIPS Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
DIPS DIPS Classic Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
DIPS Front (ACOS) CosDoc Status OK Status OK Status OK Status advarsel
Extensor Extensor05 Status OK Status OK Status OK Status OK
Hano Hano Status OK Status OK Status OK Status advarsel
Helse Midt Doculive Status OK Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Helse Nord DIPS Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Helse Sør-Øst DIPS Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Helse Vest DIPS Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Infodoc Plenario Status advarsel Status OK Status OK Status advarsel
Lovisenberg DIPS Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Metodika Skalpell Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Opus Opus dental Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Orthodontis Orthodontis Status OK Status OK Status OK Status OK
Pasientsky Pasientsky Status OK Status advarsel Status advarsel Status OK
Pasientsky (ProMed) ProMed Status OK Status OK Status OK Status OK
Pasientsky (Hove) System X Status OK Status OK Status OK Status OK
Pridok PRIDOK EPJ Status OK Status advarsel Status advarsel Status advarsel
SOMA Solutions SOMA Status OK Status OK Status OK Status OK
Tectra Winpro Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Tieto Gerica Status OK Status OK Status OK Status advarsel
Unident AS Nextsys (Privat) Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Viken fylkeskommune Nextsys Dental Office offentlig Status OK Status OK Status OK Status OK
Visma Hspro Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Visma Profil Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Vitec HK-Data Velferd Status OK Status OK Status OK Status advarsel
Volvat Midt/Nord Skalpell Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Volvat Sør/Vest DIPS Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel
Webmed Webmed Status advarsel Status advarsel Status advarsel Status advarsel

For mer informasjon om tjenestebasert adressering, se Direktoratet for e-helse sin oversikt over standarder.

Kontaktopplysninger gir informasjon om ansvarlig/utførende enhet som meldingsmottaker kan benytte ved spørsmål eller i forbindelse med oppføring. Mer informasjon om bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger.

Annen stedsangivelse og dekningsområde er informasjon som må vises i EPJ-systemet for at brukere skal kunne sende tjenestebasert, og er informasjon som ligger i Adresseregisteret.

Teknisk beskrivelse annen stedsangivelse.
Teknisk beskrivelse dekningsområde.