Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Overgangsperiode for svarrapport og rekvisisjon

Leverandørstatus - Svarrapport 1.4 og Rekvisisjon radiologi 1.6

Sist oppdatert:

Her kan du se status for verifikasjon av støtte for mottak av Svarrapport 1.4 og Rekvisisjon radiologi 1.6 hos leverandører.

Verifikasjon av leverandørene innebærer at leverandøren har utviklet støtte for mottak og tilgjengeliggjort dette for sine kunder. Dette betyr ikke at alle kunder av denne leverandøren har oppgradert sine system for å støtte mottak. I de tilfellene der vi har verifisert at kundene har mottatt og installert siste versjon, er dette markert med en stjerne bak systemnavn.

Vi har i verifikasjonen valgt å skille på om støtte for mottak er verifisert i Meldingsvalidator test og godkjenning eller om dette ikke er gjennomført. Dette er markert med henholdsvis grønn eller gul hake.


Ikon stjerne Kunder støtter mottak av aktuelle meldingsstandarder
Status - OK (grønn) Støtte for mottak verifisert i Meldingsvalidator Test og godkjenning
Status - verifisert av leverandør (gul) Støtte for mottak verifisert av leverandør
Status - advarsel (rød) Støtte for mottak ikke verifisert
Status - nøytral Ikke aktuell

Oversikt over status - Leverandører

Leverandør System Versjonsnummer Svarrapport 1.4 Rekvisisjon radiologi 1.6
Apertura Apertura Ikon stjerne Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
ARKo ARKo Helse Ikon stjerne 2020.4.8.105 Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Aspit Physica Online Ikon stjerne N/A Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul)
Aspit PsykBase Online Ikon stjerne 21.7.29.9211 Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul)
Avans/Soma solutions SOMA Ikon stjerne 20.06 Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul)
Care IT Care IT Ikon stjerne 20.06 Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul)
CGM Journal Ikon stjerne v133 Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul)
CGM Vision Ikon stjerne Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
DIPS DIPS Classic Ikon stjerne Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
DIPS DIPS Arena Ikon stjerne Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
DIPS Front CosDoc Ikon stjerne 12.2.50.60 Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul)
Extensor Extensor05 Ikon stjerne 1.33.1131 Status - OK (grønn) N/A
Hano Hano Ikon stjerne N/A Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Infodoc Plenario Ikon stjerne v2021.3 Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Metodika Skalpell Ikon stjerne Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
PasientSky PasientSky Clinic/Total Ikon stjerne N/A Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
PasientSky SystemX Ikon stjerne Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Pridok Pridok EPJ Ikon stjerne N/A Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
SolvIT SolvIT Journal Ikon stjerne N/A Status - OK (grønn) Status - OK (grønn)
Tectra Winpro Ikon stjerne Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
TietoEvry Gerica Ikon stjerne
8.12.8
Status - OK (grønn) Status - verifisert av leverandør (gul)
Visma Profil Ikon stjerne v9.0 Status - verifisert av leverandør (gul) N/A
Visma HsPro Ikon stjerne v16.0 Status - verifisert av leverandør (gul) N/A
Vitec HK-Data Velferd Ikon stjerne v9.2 Status - OK (grønn) N/A
Webmed Webmed Ikon stjerne v20.12 Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)


Oversikt over status - RHF

RHF System Versjonsnummer Svarrapport 1.4 Rekvisisjon radiologi 1.6
Helse Vest Dips m.fl. Informasjon mangler Status - advarsel (rød) Status - verifisert av leverandør (gul)
Helse Nord Dips m.fl. Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - advarsel (rød)
Helse Midt Helseplattformen Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Helse Sørøst Dips m.fl. Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)


Oversikt over status - LIMS/RIS

Leverandør System Versjonsnummer Sending Svarrapport 1.4 Mottak Rekvisisjon radiologi 1.6
Miclis Miclis Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Dips Dips Lab Dips lab 1.4.7 Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Beaker/Epic Beaker/Epic Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
CGM Analytix Informasjon mangler Status - advarsel (rød) Status - advarsel (rød)
Softwarepoint LVMS Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Tieto Evry Flexlab Sympathy

Flexlab 5.8

Sympathy 5.9

Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Unisoft Lims-in-a-box Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Philips Philips RIS Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Unilab Unilab 700 Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)
Sectra Sectra Informasjon mangler Status - verifisert av leverandør (gul) Status - verifisert av leverandør (gul)