Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Overgang til siste versjon

Overgangsperiode for svarrapport og rekvisisjon

Sist oppdatert:

Svarrapport 1.4 og Rekvisisjon radiologi 1.6 skal være innført innen 1. juni 2022

De som skal sende en melding må være trygge på at mottaker er i stand til å motta. Det er derfor behov for å sette en dato hvor alle virksomheter som har plikt til å motta denne type melding, skal være i stand til å motta den nye versjonen.

I en avgrenset overgangsperiode må deretter både gammel og ny standard eller versjon av standard kunne mottas. Både virksomhetene og leverandørene har påpekt behov for dette.


Nyeste standard

Samhandlingsparter som er klare til å benytte den nye standarden før overgangsperioden starter kan gjøre dette, gitt at bilaterale avtaler er etablert mellom samhandlingspartene om at nyeste versjon av standarden skal brukes.

Kobling av relaterte meldinger


Funksjonalitet for kobling av svarrapport og rekvisisjon skal være utviklet innen 01.02.2022. Kobling av relaterte meldinger kan testes gjennom samtaletester på Meldingsvalidator - Test og godkjenning

Informasjon om standarden - Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer