Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Overgang til siste versjon

Overgangsperiode for epikrise

Epikrise v1.2 skal være innført innen 01.07.2021 og erstatter Epikrise v1.1.

De som skal sende en melding må være trygge på at mottaker er i stand til å motta. Det er derfor behov for å sette en dato hvor alle virksomheter som har plikt til å motta denne type melding, skal være i stand til å motta den nye versjonen.

I en avgrenset overgangsperiode må deretter både gammel og ny standard eller versjon av standard kunne mottas. Både virksomhetene og leverandørene har påpekt behov for dette.

Milepæler

1.oktober 2020

Frist for at leverandør skal ha meldingene på riktig versjon av standardferdig utviklet, testet og godkjent samt tilgjengelig for virksomhet.

1.januar 2021

Virksomhet skal være klar for mottak av meldingene på riktig versjon av standard, men ikke ta meldingene i bruk. Norsk helsenett vil bruke perioden fram til 1. april til å verifisere slik at virksomhetene skal være trygg på at alle kan motta.

1.april 2021

Virksomhet kan starte med å sende meldingene på riktig versjon av standard.

1.juli 2021

Siste frist for virksomhet til å sende meldingene på riktig versjon av standard.
Eldre versjoner av epikrise skal ikke sendes etter denne dato.

Nyeste standard

Samhandlingsparter som er klare til å benytte den nye standarden før overgangsperioden starter kan gjøre dette, gitt at bilaterale avtaler er etablert mellom samhandlingspartene om at nyeste versjon av standarden skal brukes.

Kobling av relaterte meldinger


Funksjonalitet for kobling av epikrise og henvisning skal være utviklet innen 01.10.2020.