Hopp til hovedinnhold
NHN

Overgang til siste versjon har som mål å få virksomheter over på én versjon av standarder i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (IKT-forskriften), som står oppført med likestilte versjoner. Norsk helsenett koordinerer overgang til Epikrise v1.2, Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6, Svarrapport v1.4 og Rekvisisjon radiologi v1.6.

  • Epikrise v1.2 og Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 skal være innført innen 01.07.2021, og erstatter bruk av Epikrise v1.1 og Pleie- og omsorgsmeldinger v1.5.
  • Svarrapport v1.4 og Rekvisisjon radiologi v1.6 skal være innført innen 01.07.2022, og erstatter bruk av Svarrapport v1.3 og Rekvisisjon radiologi v1.5.

For mer informasjon om frister for de ulike standardene se informasjon om overgangsperioder.