Hopp til hovedinnhold
NHN

Henvisning ny tilstand, viderehenvisning og status på henvisning erstatter Henvisning 1.0 og 1.1 og Tilbakemelding på henvisning. Henvisning ny tilstand er innført i helse- og omsorgssektoren. Viderehenvisning og status på henvisning er forsinket på grunn av avhengigheter til modernisering av EPJ – systemene hos de regionale helseforetakene