Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Innføring av e-helsestandarder

Aktuelt om innføring av e-helsestandarder

Koordinert innføring av Helsefaglig dialog avsluttes

Direktoratet for e-helse besluttet i januar 2022 at innføringsløpet avsluttes. Hovedgrunnen er at det vil ta flere år å få innført standarden hos alle virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten. Standarden er fortsatt anbefalt.

Aktuell informasjon om innføring av e-helsestandarder.

Innføring av Svarrapportv1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og Rekvisisjon radiologi v1.6
Norsk helsenett gjennomfører i første kvartal 2022en verifikasjon av støtte for mottak hos leverandører og virksomheter for å sikre en trygg overgang. Informasjon om verifikasjonen vil fortløpende bli publisert her:verifikasjonsperiode. Vi ber leverandører og virksomheter ta kontakt med oss på ved spørsmål.