Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Innføring av e-helsestandarder

Aktuelt om innføring av e-helsestandarder

Koordinert innføring av Helsefaglig dialog avsluttes

Direktoratet for e-helse besluttet i januar 2022 at innføringsløpet avsluttes. Hovedgrunnen er at det vil ta flere år å få innført standarden hos alle virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten. Standarden er fortsatt anbefalt.

Aktuell informasjon om innføring av e-helsestandarder.

Innføring av Svarrapportv1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og Rekvisisjon radiologi v1.6
Norsk helsenett gjennomfører i første kvartal 2022en verifikasjon av støtte for mottak hos leverandører og virksomheter for å sikre en trygg overgang. Informasjon om verifikasjonen vil fortløpende bli publisert her:verifikasjonsperiode. Vi ber leverandører og virksomheter ta kontakt med oss på ved spørsmål.

Henvisning ny tilstand, viderehenvisning og status på henvisning erstatter Henvisning 1.0 og 1.1 og Tilbakemelding på henvisning. Henvisning ny tilstand er innført i helse- og omsorgssektoren. Viderehenvisning og status på henvisning er forsinket på grunn av avhengigheter til modernisering av EPJ – systemene hos de regionale helseforetakene