Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Om oss

Innføring av e-helsestandarder

Sist oppdatert:

Norsk helsenett har hatt ansvaret for å koordinere nasjonale innføringsløp innenfor elektronisk meldingsutveksling på oppdrag fra Direktoratet for e-helse.

Innføringsløpene er avsluttet og følges opp i videre forvaltning hos Samhandlingsplattform i Norsk helsenett.