Hopp til hovedinnhold
NHN

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddelmodul som integreres i ulike journalsystemer. Modulen gir helsepersonell med rekvireringsrett tilgang til å rekvirere og ordinere legemidler.

SFM har også funksjonalitet for andre helsepersonellgrupper uten rekvireringsrett, og skal sikre at brukeren har støtte for sine arbeidsprosesser knyttet til legemiddelhåndtering. Ved å bruke SFM får helsepersonell tilgang til pasientens legemiddelliste (PLL), e-multidose, legemiddelreaksjoner, resepter og historikk. Informasjon i SFM deles mellom alle i e-resept samhandlingskjede og skal bidra til samhandling mellom ulike helsepersonellgrupper på tvers av virksomheter.

Listen viser oversikt over leverandører og hvor de er i prosessen med å integrere med SFM.


Status grønn OK Godkjent for innføring SFM

Status gul advarsel Under utprøving SFM

noytral.png Meldt inn i godkjenningsprosess

Leverandør
EPJ/PAS
Integrasjon med SFM
WebMed WebMed Status grønn OK
Hove Medical System X Status grønn OK
Aidn Aidn Status gul OK
CGM Journal Noytral
PatientSky Hove Total Noytral
Visma Profil Noytral
TietoEvry Gerica Noytral
InfoDoc Infodoc Sky Noytral

Informasjon om Sentral Forskrivningsmodul