Hopp til hovedinnhold
NHN

Klienter er en av de store inngangsvektorene for angrep. Klienter blir primært angrepet er gjennom e-post og nettleseren.

Et par år tilbake var ble hovedtyngden av angrep gjennomført infeksjonsrammeverk, eller Exploit kits (EK).

Denne trusselen har avtatt kraftig de siste årene. Mye takket være auto-oppdatering av nettlesere og utfasing av Internet Explorer, men vi ser enda angrepsforsøk med EK.

E-post er nå det nye store. Metoden i seg selv er ikke ny. Den har vært i bruk lenge, men volumet har økt kraftig.Dettegjenspeiler at e-postnå er den letteste måten å ramme flest mulig, enklest mulig.

Uavhengig av hvor angrepet kommer fra vil sikring og herding av klienten redusere faren for alvorlige kompromitteringer. Tiltakene her er en miks av preventive tiltak (som oppdatering og herding), og tiltak for deteksjon og respons (som logging og antivirus).