Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Norsk helsenett på Arendalsuka 2023

Vi holder innlegg og deltar på en rekke spennende arrangementer under Arendalsuka. Her er en oversikt over hvilke arrangementer du kan finne oss på.

Johan Ronæs 2 © Norsk_helsenett - Esben Johansen.jpg
Vår direktør Johan Ronæs bidrar på flere arrangement under Arendalsuka

Egne arrangementer

Norsk helsenett arrangerer to samtaler om helse og digitalisering.

Hvordan skal vi utløse innovasjonskraften i Helse-Norge?

Dato: Mandag 14. august
Klokkeslett: 11:00–12:00
Sted: Castelle

IKT Norge og Norsk helsenett inviterer gjester for en hyggelig prat om roller, forventinger og hva som må til for å lykkes med digitaliseringen av Helse-Norge når vi sammen skaper fremtidens helsetjeneste.

Hvordan får vi fart på digitaliseringen av helsetjenesten?

Dato: Tirsdag 15. august
Klokkeslett: 14:00–14:45
Sted: Bankgården, 2. etasje

Sammen med EHiN har vi samlet en flott gjeng for å diskutere hvordan vi får opp farta på digitaliseringen av helsetjenesten og hvilke hindre som står i veien.


Arrangement vi deltar på

Vi deltar på ytterlige fem arrangement om helse og digitalisering. Møt oss gjerne her!

Når det digitale økosystemet feiler

Arrangør: KS
Dato: Mandag 14. august
Klokkeslett: 17:30–18:15
Sted: Lille Hotell

Plutselig svikter det tekniske. Viktig info er blitt borte, er på avveie eller slettet. Hvem har skylden og hvor ligger feilen? For innbyggerne spiller det ingen rolle hvem som har feilet når informasjon ikke kommer fram dit den skal.

Denne våren har sårbarheten i det digitale økosystemet blitt satt på dagsorden flere ganger. Helsemeldinger har forsvunnet mellom sykehus og fastleger, det digitale sviktet da elevene skulle avlegge eksamen, og bekymringsmeldinger til barnevernet ble borte.

Det blir neppe siste gang. Hva kan vi gjøre for å hindre det og hvordan kan vi bygge trygge digitale verdikjeder? Vi har nulltoleranse for teknisk svikt, men kan vi gardere oss?

Vi tar debatten om hvordan vi sammen kan hindre at det svikter og hvordan vi kan unngå at digitaliseringen setter tilliten på prøve.


Kommunene i front - etablering av lokale økosystem for samhandling

Arrangør: Visiba AS
Dato: Tirsdag 15. august
Klokkeslett: 11:00–12:00
Sted: Rederikontoret

Med alle norske kommuner tilknyttet helsenettet har Norge en unik mulighet til å raskt etablere økosystem som kan bygges ut gradvis basert på nasjonal infrastruktur. Nye funksjonaliteter som enkelt kan tilpasses lokale behov utvikles i et stadig raskere tempo.

Regjeringen vil høsten 2023 legge frem stortingsmeldingen Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Samtidig som nye rammer skal legges er flere norske kommuner i gang, eller skal i gang med å anskaffe ny funksjonalitet for å sikre fremtidsrettede digitale tjenester til innbyggere og helsepersonell. Stadig flere kommuner innser at store gevinster kan hentes ut gjennom mindre investeringer og enklere funksjonalitet blant annet for å redusere ressursbruken på administrative tjenester.

I dette panelet vil vi diskutere hvordan kommunene raskere og med mindre ressurser kan realisere gevinster basert på lokale forutsetninger for både pasienter og helsepersonell gjennom bruk av nasjonal infrastruktur og leverandørutviklet funksjonalitet. Med utgangspunkt i konkrete erfaringer og planer ser vi på mulige løsninger hvor aktørene sammen kan realisere økosystemer som kan bidra til å skape en mer tilgjengelig og helhetlig helsetjeneste.


Kan e-helse sette innbyggerne sentralt?

Arrangør: EHiN, Tietoevry
Dato: Tirsdag 15. august
Klokkeslett: 12:00–12:45
Sted: Bankgården

I årevis har vi snakket om å sette pasienter og innbyggere sentralt i våre helsesystemer. På noen områder opplever vi store forbedringer. Det er mye lettere å bestille timer på nett, samle sin egen helseinformasjon og få hentet ut resepter hvor som helst i landet. Likevel opplever mange at helsetjenestene leveres for mye på klinikerens premisser, og at det er for lite påvirkning fra pasienter og pårørende. Hvorfor lykkes vi ikke med å lage bedre, innbyggersentrerte tjenester?


Samtale med helseminister Ingvild Kjerkol

Arrangør: EHiN
Dato: Tirsdag 15. august
Klokkeslett: 13:00–13:45
Sted: Bankgården

Samtale med Ingvild Kjerkol med fokus på digitalisering og dens rolle i å forme fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Det blir diskutert noen viktige spørsmål som «Hvordan skal digitaliseringen finansieres?», «Hvordan sprer vi gode løsninger raskt?», «Hvordan bruker vi helsedata?», «Hva er rollen til næringslivet og innovasjonsmiljøene?» og «Hvordan beholder vi våre gode norske og nordiske helsetjenester i en heldigitalisert verden?».


Datadeling i helse: slik knekker Oslo koden

Arrangør: Oslo kommune
Dag: Onsdag 16. august
Klokkeslett: 15:30–17:00
Sted: Thon hotel Arendal

Bedre digital samhandling – til beste for innbygger og pasient. Det løftet ga Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus under Arendalsuka i fjor. Hva har partene fått til på ett år? Hva er fortsatt utfordringer? Vi har gjort store fremskritt innen dokumentdeling. Nå skal vi knekke koden for datadeling – som vil bety en ny hverdag for helsepersonell, pasienter og pårørende.