Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Bli med på digitalt leverandørmøte 7. september!

Sist oppdatert:

Utvidet dokumentdeling, tilgjengeliggjøring av syntetiske testdata, personvern og tilgangsstyring for pasientens måledata og -prøvesvar er bare noen av godbitene som presenteres på drøye to timer.

Norsk helsenett ønsker velkommen til felles leverandørmøte 7. september kl. 13.00–15.15.

Dette er kvartalsvise møter, og her vil du få nyheter om flere av våre tjenester og pågående aktiviteter. Møtet er fortrinnsvis for EPJ-leverandører, men alle leverandører som ønsker være med er velkomne!

Påmelding

Meld deg på ved å laste ned kalenderhendelsen, åpne og godta møtet. Alternativt kan du melde deg på ved å sende en e-post til .

Agenda

Med forbehold om endringer.

Kl. Tema Tid
13.00

Velkommen

Ståle Tunang-Nybakk

Praktisk informasjon.

5 min
13.05

Norsk helsenett sin strategi og veien videre

Odd Martin Solem

10 min
13.15

Kort oversikt over HelseCERT

Jørgen Bøhnsdalen

Hva gjør vi? Eksemplifisert gjennom beskrivelse av en hendelse.

15 min
13.30

Normen har publisert ny veileder for leverandører til helse- og omsorgssektoren

Geir-Erlend Myhre Johansen, Direktoratet for e-helse og Sekretariatet for Normen

Sekretariatet for Normen har i samarbeid med aktører i bransjen utviklet en veileder for Normen.

15 min
13.45

Helsenorge

Kjetill Vassmo Lund

Ny og forbedret funksjonalitet på Helsenorge.

15 min
14.00 Pause 10 min
14.10

Dokumentdeling - Nå får flere tilgang til Pasientens journaldokumenter

Nina Nordberg

Demo av hvordan fastlegene får tilgang, kjente utfordringer og fiks for disse, veien videre.

15 min
14. 25

Pasientens måledata, Pasientens prøvesvar m/ Personvern og tilgangsstyring

Svein Olav Olden/Fredrik Høie Jordet

Pasientens prøvesvar med fokus på datakvalitet og pasientsikkerhet, samt informasjon om Pasientens måledata.

20 min
14.45

Bredding av SyntPop

Per Morten Rummelhoff

Plan for trinnvis tilgjengeliggjøring av SyntPop, selvbetjeningsløsning for berikede, syntetiske, testdata i hele sektoren 2023.

10 min
14.55

HelseID

Ragnhild Varmedal

Status for HelseID og mulitenancy.

10 min
15.05

EDI 2.0

Ketil Parow/Martin S. Bergquist

Ny tjeneste for å adressere «dokumentermellom tjenester/systemer.

10 min
15.15

Avslutning

Ståle Tunang-Nybakk


Presentasjoner

Presentasjoner fra felles leverandørmøte 07.09.2023