Hopp til hovedinnhold
NHN

Oversikt over medlemmer i produktstyret for Helsenorge

Erik Hansen (leder) Erik Hansen (leder)
Helse Vest IKT
Bodil Rabben Bodil Rabben
Norsk helsenett SF
Wenche Snell.jpg Wenche Snell
Helsedirektoratet
Bjørn Nilsen.jpg Bjørn Nilsen
Helse Nord RHF
Finn Olav Mjærum.jpg Finn Olav Mjærum
Helse Vest RHF
Roger Schäffer.jpg Roger Schäffer
Folkehelseinstituttet
Kirsti Pedersen.jpg Kirsti Pedersen
Oslo kommune
Kjartan Olafsson.jpg Kjartan Olafsson
fastlege, Legeforeningen
Kristin Brekke.jpg Kristin Brekke
Bergen kommune
Terje Wistner.jpg Terje Wistner
KS
Nikolay Raabye Haugen.jpg Nikolai Raabye Haugen
Unge funksjonshemmede
Per Olav Skjesol.jpg Per Olav Skjesol
Helse Midt-Norge, Hemit
Nis Johannsen.jpg Nis Johannsen
Helse Sør-Øst RHF
Inger Anette Finrud.jpg Inger Anette Finrud
Direktoratet for e-helse
Trond Morten Trondsen.jpg Tron Morten Trondsen
Studentsamskipnadene
Keneth Hermanstad.jpg Keneth Hermanstad (Observatør)
Norsk helsenett SF