Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Produktstyret helsenorge

Informasjon om produktstyret for helsenorge, som har som mål å sikre helhetlig utvikling, forvaltning og drift av helsenorge.no i tråd med nasjonale strategier og prioriteringer. I tillegg skal produktstyret sikre at helsenorge.no som plattform tilrettelegges for at markedsaktører kan gjenbruke data og tekniske tjenester til innovasjon og tjenesteutvikling. Produktstyret skal også bidra til at tjenester på helsenorge.no skal gi nytte for helsepersonell i møte med innbygger.

Møtereferat

Møte i produktstyret for Helsenorge 29.04.2022

Møte i produktstyret for Helsenorge 18.02.2022

Møte i produktstyret for Helsenorge 18.11.2021

Møte i produktstyret for Helsenorge 16.09.2021

Møte i produktstyret for Helsenorge 17.06.2021

Møte i produktstyret for Helsenorge 21.04.2021