Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Helsenorge for kommuner

Les mer om hvordan den kommunale helsetjenesten kan bruke Helsenorge til å kommunisere med innbyggere.

Timebestilling koronatest

Slik kommer kommuner i gang

For å kunne benytte denne løsningen må kommunene ha et journalsystem som støtter integrasjon med Helsenorge for legevakt eller smittevern. Per januar 2021 gjelder dette EPJ-systemene CGM og Pridok. Kommunen må også være oppført med tjeneste "legevakt" eller "smittevern" i Adresseregisteret, og tilby timebestilling for denne tjenesten.

Tjenesten bestiller dere via vår kundeportal.

For mer detaljer om bestilling og hvordan tjenesten ser ut for innbygger, kan du se i denne veilederen.

Forbedring for kommunene og innbyggerne

Ved å bruke denne tjenesten, vil innbyggere som har folkeregistrert adresse i kommunen både få bestille test og få prøvesvaret på Helsenorge. Det vil også være tidsbesparende for kommunene som mottar testbestillingene, ved at timene automatisk legger seg inn i journalsystemet uten manuell administrasjon. Tjenesten kan også brukes av kommuner som har et interkommunalt samarbeid.

Stavanger var første kommune som tok denne tjenesten i bruk høsten 2020 og kommuneoverlegen der sa da at det var en stor forbedring for innbyggerne å kunne bestille test, få prøvesvaret og ved behov koble seg på fastlege fra samme nettsted.

Timebestilling koronavaksine

Helsepersonell kan sende innkalling til vaksinering via Helsenorge. Her kan også innbygger bestille time til vaksinering. Forutsetningen for å ta i bruk vaksineløsningene er at helseaktøren bruker en leverandør som er integrert med Helsenorge.

Se veileder for hvordan du setter opp ressurstimebok i Adresseregisteret. Veilederen viser også hvordan timebestilling i ressurstimebok, blant annet vaksinering, ser ut for innbygger.

Dersom dere er interessert i å aktivere vaksineløsningene på Helsenorge, ta kontakt med deres journalleverandør. Tjenesten bestiller dere via vår kundeportal.

Når kommunen tar i bruk Digihelse, kan innbyggere kontakte omsorgstjenesten enkelt og trygt via Helsenorge. 

Innbyggere kan enkelt og trygt kontakte helsestasjonen eller skolehelsetjenesten i kommunen via Helsenorge.