Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Helsenorge for kommuner

Les mer om hvordan den kommunale helsetjenesten kan bruke Helsenorge til å kommunisere med innbyggere.

Timebestilling i ressurstimebok til for eksempel koronatest og koronavaksine

Helsepersonell kan sende innkalling til vaksinering via Helsenorge. Her kan også innbygger bestille time til koronatest og/eller koronavaksine.

Forutsetningen for å ta i bruk løsningene er at helseaktøren bruker en leverandør som er integrert med Helsenorges ressurstimebok.

Timebestilling i ressurstimebok gir mulighet for å sette opp timebøker knyttet til en tjeneste, uten bestemt behandler. Følgende timebok-kategorier kan benyttes:

  • Koronatest
  • Koronavaksine
  • Lab
  • Vaksine (f.eks. influensavaksine)

Dersom dere er interessert i å aktivere test- og vaksineløsningene på Helsenorge, ta kontakt med deres journalleverandør.

Tjenesten bestiller dere via vår kundeportal: lenke til den digitale bestillingsløsningen. Se veileder:

Denne veilederen viser hvordan timebestilling i ressurstimebok, blant annet vaksinering, ser ut for innbygger. Her vises også hvordan du setter opp ressurstimebok i Adresseregisteret.

PS: Kommuner som tidligere har hatt mellomløsningen må være oppmerksomme på hvordan man endrer oppsettet riktig.


Varslingstekster for kommune


(Midlertidig løsning): Timebestilling koronatest via behandler

Slik kommer kommuner i gang

For å kunne benytte denne løsningen må kommunene ha et journalsystem som støtter integrasjon med Helsenorge for legevakt eller smittevern.

Tjenesten bestiller dere via vår kundeportal: lenke til den digitale bestillingsløsningen.

Kommunen må også være oppført med tjeneste "legevakt" eller "smittevern" i Adresseregisteret, og tilby timebestilling for denne tjenesten.

For mer detaljer om bestilling og hvordan tjenesten ser ut for innbygger, kan du se i:

Forbedring for kommunene og innbyggerne

Ved å bruke denne tjenesten, vil innbyggere som har folkeregistrert adresse i kommunen både få bestille test og få prøvesvaret på Helsenorge. Det vil også være tidsbesparende for kommunene som mottar testbestillingene, ved at timene automatisk legger seg inn i journalsystemet uten manuell administrasjon. Tjenesten kan også brukes av kommuner som har et interkommunalt samarbeid.

Stavanger var første kommune som tok denne tjenesten i bruk høsten 2020, og kommuneoverlegen der sa da at det var en stor forbedring for innbyggerne å kunne bestille test, få prøvesvaret og ved behov koble seg på fastlege fra samme nettsted.

Når kommunen tar i bruk Digihelse, kan innbyggere kontakte omsorgstjenesten enkelt og trygt via Helsenorge. 

Innbyggere kan enkelt og trygt kontakte helsestasjonen eller skolehelsetjenesten i kommunen via Helsenorge.