Hopp til hovedinnhold
NHN

Veiledningsmateriale for fastleger som bruker Digital Dialog Fastlege (DDFL). Her ser man også hvordan tjenestene ser ut for innbygger på Helsenorge.

Slik ser det ut for innbygger

Veiledere for utvidet funksjonalitet

Informasjonstekster legekontoret kan legge ut

Her finner du veileder med anbefaling tilknyttet DDFL om hva legekontoret bør gjøre ved ferie og fravær. Du finner også veiledere for hvordan legekontoret kan leggeut/endreinformasjonstekster som er synlige for pasientene på Helsenorge:

Dersom ikke tilgang til Vårt helsetilbud, benyttes tekstoppdatering i Bedriftsregisteret:

Representasjon på Helsenorge

Triagering

Her kan du se en video om hva triagering er. Prosjektet er fortsatt under utprøving.

Teknisk tilrettelegging

For å ta digital dialog i bruk må løsningen settes opp. Dette får du hjelp til av din journalleverandør.

Oppstartsdokument for helsepersonell