Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge for fastleger

Kom i gang med digital dialog på ditt legekontor

Her finner du råd og tips for å ta i bruk digital dialog med dine pasienter. Første steg for å komme i gang er å ta kontakt med din journalleverandør.

Markedsføringsmateriell

Materiell til legekontoret kan bestilles her.

Nye rutiner på kontoret

 • Før oppstart er det nyttig å ta en gjennomgang av interne rutiner slik at alle som jobber på legekontoret vet hvordan de skal håndtere de nye tjenestene.
 • ​Rutine for hva tjenestene skal brukes til. Denne rutinen bør også omhandle hvem og hvor ofte meldingene til resepsjon og lege skal behandles. I tillegg bør kontoret avtale på forhånd hvordan legers fravær, både planlagte ferier eller sykdom, skal håndteres.
 • Beslutte hvilke timer som skal gjøre​s tilgjengelig til elektronisk timebestilling direkte i timebok.
 • Beslutte hvilke resepter som kan fornyes uten at det er behov for en konsultasjon.​
 • Se oppstartsdokumenter og veiledningsmateriale her for mer utdypende informasjon.

Hvordan få pasientene i gang

Her er noen tips som kan gjøre det lettere å få pasientene i gang:

 • Gi muntlig informasjon til pasientene under en konsultasjon: Den beste måten å få pasient i gang er å informere om tjenestene muntlig, eventuelt hvis legen i tillegg gir visittkortet om digital dialog.
 • Telefonsvarer-beskjed: Telefonsvarerbeskjeden på legekontoret kan henvise til tjenestene på helsenorge.no som et alternativ til å stå videre i telefonkøen.
 • Materiell: Henge opp plakat og legge ut informasjonskort på venterommet. Kortene (som er i visittkortstørrelse) kan også legges ut i resepsjonen og inne på kontoret til legen. Plakat og kort trykkes av Direktoratet for e-helse og kan bestilles på www.ehelse.sits.no.
 • Infoskjerm: Vurder om informasjon om digital dialog skal legges ut på legekontorets infoskjerm på venterommet. Se lenke til dette bilde under markedsføringsmateriell i denne artikkelen.
 • Hjemmeside: Oppdater hjemmesiden til legesenteret med informasjon og lenke til helsenorge.no/kontaktfastlegen. ​

Bruk av tjenesten Digital Dialog Fastlege (DDFL) for andre leger som ikke er innbyggers fastlege

Tjenesten Digital Dialog Fastlege (DDFL) er utviklet til bruk av fastleger, ikke avtalespesialister eller andre helseaktører. Ved bruk av DDFL utenfor anbefalt/støttet bruk, kan det oppstå problemer med funksjonaliteten i Helsenorge. En begrenset bruk vil likevel være mulig, men dette blir kun enveis fra aktør til innbygger.

 • Hvis det sendes timeavtale, kan ikke innbygger avbestille timen fra Helsenorge.
 • Hvis det sendes melding til innbygger, må det kun velges EKI (engangskontakt med innbygger), slik at innbygger ikke har mulighet til å svare. For tiden er det ikke støtte for svarfunksjonalitet i disse tilfellene.