Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nedleggelse av kobbernettet

Tilknytning til Helsenettet via ASP-leverandør

Dette er et alternativ for deg som har tilgang til ditt journalsystem via en skyløsning.

* ASP (Application Service Provider), er enkelt sagt hele kontoret gjennom en plugg i veggen.

Tilknytningen til Helsenettet skjer fra en tredjepartsleverandør.I denne løsningen er det ASP-leverandøren som leverer helsenettilknytningen til deg. Av Norsk helsenett får du oppføring i adresseregisteret og en EDI-adresse for sending og mottak av elektroniske meldinger.

ASP-leverandøren må være godkjent som leverandør av Norsk helsenett.Se oversikt over godkjente ASP-leverandører her.

  • ASP-leverandøren har ansvar for helsenettlinjen og at det til enhver tid er nok kapasitet for trafikken som skal gå der.
  • Andre tjenester som Norsk helsenett har inkludert i sin standard Helsenettilknytning, besørges av leverandørene.

Fordeler

  • En ASP-leverandør kan levere både tilgang til Helsenettet, journalsystem og drift av den tekniske løsningen.
  • Leverandøren har ansvar for Helsenettilknytningen og at det til enhver tid er nok kapasitet.

Pris

Denne tilknytningen medfører ikke kostnader til Norsk helsenett ut over medlemsavgiften. Kostnader for tilknytningen via ASP-leverandør, avtaler dere direkte med leverandøren.

Leveringstid

Leveringstid avtales med ASP-leverandør. Vær oppmerksom på at det er oppsigelsestid på din gamle NHN-helsenettlinje.

Slik bestiller du:

  1. Bestill først tilknytning til godkjent ASP-leverandør
  2. Bestill tilknytning til Helsenettet via ASP-leverandør

Dere må registrere virksomheten som medlem i Helsenettet selv om dere er medlem fra før. Dere blir ikke belastet med etableringskostnad knyttet til denne registreringen.