Hopp til hovedinnhold
NHN

Som medlem i Helsenettet kan du være trygg på at de du kommuniserer og deler helseopplysninger med følger Normen og at databehandleransvaret er ivaretatt.

Hva kan du bruke Helsenettet til?

Et medlemskap i Helsenettet er inngangsbilletten du trenger for å få tilgang* til en rekke tjenester, direkte i ditt journalsystem. Du kan blant annet sende elektroniske meldinger som f.eks.henvisninger, epikriser, refusjonskrav til Helfo og sykemelding til NAV.

Du får tilgang til en robust og sikker infrastruktur, sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger og kan være trygg på at elektroniske meldinger sendes til riktig mottaker.

Gjennom medlemskapet kan du også, uten ekstra kostnad, benytte tjenester som hjemmekontor, fjernhjelp, drift av e-post og ha domenet ditt hos Norsk helsenett.

*Hvilke tjenester du får tilgang til er regulert av lovbestemt rett og forutsetter integrasjon i ditt journalsystem.

Hvem kan bli medlem?

Alle virksomheter som har behov for å kommunisere innad eller med virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester kan bli medlem i Helsenettet.

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger pålegger virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, apotekloven og tannhelsetjenesteloven å ta i bruk Helsenettet.


Les mer om avtaler, vilkår og priser her.