Hopp til hovedinnhold
NHN

For å bli medlem i Helsenettet må virksomheten akseptere medlemsvilkår, databehandleravtale og kundeavtale.

Vilkår for medlemskap er like for alle medlemmer av Helsenettet, og omfatter blant annet plikt til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Transport av opplysninger i Helsenettet regnes som "behandling" av personopplysninger etter personvernregelverket. Medlemmet er dataansvarlig for denne behandlingen, og Norsk helsenett er databehandler. Databehandleravtalen regulerer hvordan Norsk helsenett skal behandle personopplysninger på vegne av medlemmet.

Kundeavtalen regulerer medlemmets og Norsk helsenetts rettigheter og plikter som kunde og leverandør av nettet og tilhørende tjenester.

Aksepter avtaler

Kun daglig leder eller annen person med signaturrett for virksomheten kan inngå et medlemskap.

Hva koster et medlemskap i Helsenettet?

Medlemsavgiften er 1 333 kr pr md, og faktureres forskuddsvis en gang per kvartal. I tillegg kan det komme kostnader i forbindelse med tilknytning til Helsenettet.

Alle virksomheter med eget organisasjonsnummer må ha eget medlemskap.