Hopp til hovedinnhold
NHN

Aksepter vilkår for medlemskap, kundeavtale og databehandleravtale elektronisk.

Dersom hele eller deler av kundeforholdet til Norsk helsenett skal bestå, men et nytt foretak (annet organisasjonsnummer) skal overta avtalen, må ny eier med signaturrett akseptere nye avtaler med Norsk helsenett:

  • Aksept av vilkår for medlemskap i Helsenettet
  • Kundeavtale
  • Databehandleravtale

Vilkår for medlemskap er like for alle medlemmer av Helsenettet, og omfatter blant annet plikt til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Kundeavtalen regulerer medlemmets og Norsk helsenetts rettigheter og plikter som kunde og leverandør av nettet og tilhørende tjenester.

Transport av opplysninger i Helsenettet regnes som "behandling" av personopplysninger etter personvernregelverket. Medlemmet er dataansvarlig for denne behandlingen, og Norsk helsenett er databehandler. Databehandleravtalen regulerer hvordan Norsk helsenett skal behandle personopplysninger på vegne av medlemmet.

Les mer om å bli medlem i Helsenettet.

Aksepter avtaler