Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Koronasituasjonen

Innbyggerinformasjon og -tjenester i forbindelse med covid-19

Helsenorgeredaksjonen jobber sammen Helsedirektoratet (Hdir) og Folkehelseinstituttet (FHI) om informasjon og tjenester til innbyggere i forbindelse med covid 19-pandemien.

Innbyggerne kan henvende seg gjennom ulike kanaler for å få svar på sine spørsmål.

Helsenorge.no

helsenorge.no/koronavirus finner du oppdatert informasjon om koronaviruset og covid-19- pandemien. Redaksjonen i helsenorge.no oppdaterer daglig tekst og bilder basert på innspill fra Hdir og FHI.

Prøvesvar i kjernejournal

Helsepersonell kan se covid-19 relaterte prøvesvar i kjernejournal. Les mer om prøvesvar i kjernejournal.

Chatbot

Du kan også stille spørsmål til en chatbot på helsenorge.no/koronavirus, som skal gi enkle og klare svar til de innbyggere som har spørsmål. Helsedirektoratet er faglig ansvarlig for innholdet.

Telefon

Innbyggere som ikke finner svar på Helsenorge og i chatboten, kan ringe Informasjonstelefonen 815 55 015.