Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Koronasituasjonen

Felles håndtering av leverandørinnspill

Vi får mange henvendelser fra ulike leverandører som ønsker å bidra med teknologiske løsninger for at vi og helsetjenesten skal få løst utfordringene med koronasituasjonen. Vi har sammen med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse etablert et felles mottak og vurdering av slike innspill.

For å sikre en koordinert og god håndtering av disse innspillene, har vi etablert en felles arbeidsgruppe, Digital innovasjon og løsninger, som ledes av Helsedirektoratet. Direktoratet for e-helse tatt på seg en koordinerende rolle i dette arbeidet. På e-helse sine sider kan du lese mer om hvordan vi jobber med innspill til digitale løsninger av krisen.

Alle henvendelser samles og kategoriseres hos Direktoratet for e-helse. Innspillene formidles videre for nærmere vurdering i ulike arbeidsgrupper med representanter fra FHI, Helsedirektoratet, Norsk helsenett eller eventuelt andre.

Per fredag 3. april har vi mottatt 237 innspill! Takk for engasjementet! Les mer om innspillene på e-helses nettsider.

Det er flott at leverandører ønsker å bidra og vi ser at dugnadsånden er stor. Vi får gode ideer og innspill fra både små gründer-virksomheter til store firma som vil hjelpe oss med eksisterende løsninger.

Ønsker du å bidra og har aktuelle løsninger, så send en beskrivelse og et begrunnet forslag til denne e-postadressen: .