Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Koronasituasjonen

Fakturering av medlemskap i Helsenettet under covid-19-pandemien

Informasjon knyttet til fakturering av medlemskap i Helsenettet under covid-19-pandemien.

Norsk helsenett SF har mottatt forespørsler fra våre medlemmer i Helsenettet om å stoppe fakturering av medlemsavgiften for de aktørene som ble forhindret fra å jobbe på grunn av covid-19-pandemien. Norsk Helsenett har stor forståelse for at mange av våre kunder har møtt økonomiske utfordringer som følge av de smitteverntiltak myndighetene iverksatte for å bremse koronautbruddet. Det er imidlertid viktig å sørge for at alle økonomiske tiltak skjer enhetlig og koordinert fra staten, slik at det ikke både gis kompensasjon for tapte inntekter samtidig som det gis fritak for kostnader. Staten har innført en rekke tiltak for å kompensere for inntektstap, og disse finnes det oversikt over på www.regjeringen.no. Spørsmål rundt disse bør rettes til bransjeforbundene, som i stor grad har laget gode veiledere for sine medlemmer.

I samråd med vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, besluttet derfor Norsk helsenett SF å opprettholde fakturering av medlemsavgiften. Norsk helsenett forlenget betalingsfristen for 2. kvartal fra 30.4.20 til 31.8.20 for alle aktører unntatt de regionale helseforetakene, kommunene, private sykehus og tredjepartsleverandører. Kunder som måtte ha behov for ytterligere betalingsutsettelse, kan sende en e-post til .

Dersom din virksomhet velger å si opp sitt medlemskap/tilknytning i Norsk helsenett, gjør vi oppmerksom på at oppsigelsestiden er på én måned fra første månedsskifte, samt at det tilkommer ny etableringskostnad ved en senere re-etablering, jf. prisoversikt på våre nettsider: