Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Koronasituasjonen

Adresseregisteret og beredskap under covid-19-pandemien

Mange kommuner oppretter egne beredskapskontor/sentraliserte prøvetakingsteam/prøvetakingspoliklinikker i forbindelse med covid-19. Det er behov for felles retningslinjer for hvordan disse nye enhetene skal føres opp i Adresseregisteret for å kunne motta prøvesvar elektronisk.

Når kommunen ikke har etablert løsninger for å motta prøvesvar i forbindelse med Covid-19 og ønsker en egen rekvirentkode og EDI-adressere til dette formålet, er det tjenestetypen "Smittevern" med anbefalt tekst "Beredskap Covid-19" i feltet "Sted/funksjon", som skal benyttes.

Fastlege, legevakt, sykehjem og andre kan fortsette med å rekvirere laboratorieundersøkelser som i dag.

Rekvirentkoden - husk følgende:

  • Nye enheter som skal rekvirere laboratorieundersøkelser for Covid-19 må ha egen identifikasjon (rekvirentkode) som påføres rekvisisjonen.
  • Rekvirentkoden avtales med helseforetak/laboratorium som skal analysere prøven.
  • Rekvirentkoden skal påføres rekvisisjonen for å kunne motta det elektroniske svaret.

Har du spørsmål om oppføring i Adresseregisteret?

Kontakt i Norsk helsenett ved spørsmål om oppføring i Adresseregisteret.

Les mer