Gå til hovedinnhold

Koronasituasjonen

Norsk Helsenett er leverandør av kritiske tjenester til helsesektoren og helseforvaltningen. I forbindelse med koronasituasjonen vi må sikre kapasitet og leveranser til kundene våre, slik at de igjen kan levere sine tjenester til helsepersonell og innbyggere. Situasjonen er alvorlig, og vi må være forberedt på at den blir langvarig.

Videotjenester

Les mer om videokonsultasjon i pasientbehandling, og videoløsninger for undervisning og møter.

Hjemmekontor

Veiledning knyttet til lokalt oppsett på PC/Mac gjøres kun i tidsrommet 8-20 på hverdager.

Tilgang til fastlegeregisteret

Informasjon fra Helsedirektoratet om hvordan man får tilgang til fastelegeregisteret.

Registrering i Adresseregisteret (AR) for massevaksinering

Her kan du lese om massevaksinering og registrering av tjenester i Adresseregisteret.

Godkjenning av svar på hurtigtest covid-19 på plass

Det er nå mulig for EPJ-leverandører å få nasjonal godkjenning for elektroniske prøvesvar på hurtigtester for covid-19.

Helsepersonell ser vaksinasjon i kjernejournal

Nå kan helsepersonell se pasientens vaksinasjonsoversikt i sanntid via kjernejournal.

Elektronisk melding om dødsfall

Folkehelseinstituttet ber helsetjenesten melde covid-19-dødsfall med ny elektronisk løsning for dødsfall og dødsårsak.

Fakturering av medlemskap i Helsenettet

Informasjon knyttet til fakturering av medlemskap i Helsenettet under Covid-19-pandemien.

Adresseregisteret og beredskap under Covid-19

Les mer om retningslinjer for hvordan nye enheter skal føres opp i Adresseregisteret.

Innbyggerinformasjon og -tjenester i forbindelse med covid-19

Helsenorgeredaksjonen jobber sammen Helsedirektoratet (Hdir) og Folkehelseinstituttet (FHI) om informasjon og tjenester til innbyggere i forbindelse med covid 19-pandemien.

Prøvesvar i kjernejournal

Helsepersonell kan se covid-19 relaterte prøvesvar i kjernejournal.

Covid 19 - hurtigtest

Sykehuspartner og Norsk Helsenett har levert en nasjonal løsning for registrering av prøvesvar fra hurtigtest.

Leverandørinnspill

Informasjon om hvor du kan henvende deg som leverandør hvis du har forslag til hvordan vi teknologisk kan løse utfordringer knyttet til koronasituasjonen.

Tidoblet kapasiteten for hjemmekontor

Fra en dag til en annen skulle hele Norge ha hjemmekontor og videomøter.

Driftsmeldinger

Oversikt over varslinger om nedetid eller tekniske problemer med våre tjenester.

Kontaktinformasjon

Informasjon om åpningstider på våre kundesentre, pressekontakt og andre henvendelser.