Gå til hovedinnhold

KomUT 2018-

Informasjon om KomUT for inneværende periode.

Møtedatoer

KomUT samling

Felles samling for alle KomUT koordinatorene og samarbeidskommunene

  • 31. mai–1. juni i Bergen
  • 30. oktober i Trondheim

Koordinatormøte

Felles møter for alle KomUT koordinatorene

  • 13. mars
  • 25. september
  • 31. oktober

Møter i nasjonal arbeidsgruppe

Møteserie for å sikre felles koordinering og planlegging på tvers av KomUT regionene.

Deltakere: Mona Pedersen, KomUT Nord; Atle Betten, KomUT Midt, Marit Hove, KomUT Vest, Irene H. Aune, KomUT Sør, Linda Solheim, KomUT Øst, Astrid Økland, NHN (nasjonal prosjektleder)

Vår:

  • 30. januar
  • 20. februar
  • 20. mars
  • 24. april
  • 15. mai
  • 12. juni

Høst

  • 21. august
  • 18. september
  • 23. oktober
  • 20. november
  • 11. desember