Gå til hovedinnhold

Sør

Informasjon om KomUT Sør, ett av de regionale kompetansenettverkene.

Region sør har tre koordinatorer med ansvar for hvert sitt geografiske område som samsvarer med sykehustilhørighet: Arendal kommune (Sørlandet sykehus), Sandefjord kommune (Sykehuset Vestfold/Telemark) og Vestregionen (Vestre Viken). Kompetanseorganisasjonen har tett samarbeid med RHF/HF-nivået. Regionen har også et overgripende samarbeid i form av møter og løpende kommunikasjon for å kunne spille på hverandres kompetanse.

Prosjektkoordinatorene har en utadrettet og operativ rolle mot kommunene og fokus på en ”dele-kultur” der alle får tilgang på relevante dokumenter, rutiner og maler osv.

Hvert av de tre områdene med tilhørende koordinator har egne fremdriftsplaner basert på status og særlige regionale forhold. Regionen har kommet langt med innføring av elektroniske meldinger, implementering av velferdsteknologi og kjernejournal.

Kontaktinformasjon

Oversikt over regionale kontakter KomUT Sør.
Navn E-post Telefon

Aust- og Vest-Agder

Tore Sivertsentore.sivertsen@arendal.kommune.no478 54 115

Vestfold og Telemark

Bjørn Larsenbjorn.larsen@sandefjord.kommune.no948 77 733

Buskerud (inkludert kommunene Asker, Bærum, Svelvik og Jevnaker)

Kjetil AxelsenKjetil.Axelsen@baerum.kommune.no913 44 767