Gå til hovedinnhold

Midt

Informasjon om KomUT Midt, ett av de regionale kompetansenettverkene.

Fra Region midt er det utpekt tre prosjektkoordinatorer: Værnesregionen, Trondheim kommune og IKT Orkidé (Møre og Romsdal).

De tre kompetanseorganisasjonene representerer ulike typer organisasjoner og har også organisert arbeidet mot "sine kommuner" noe forskjellig. Eksisterende kunnskap om status i kommunene samt pågående interkommunale IKT-samarbeid har hatt betydning for hvordan koordinatorene ønsket å legge opp arbeidet. Parallelt er det lagt opp til jevnlige møter mellom prosjektkoordinatorene i Region midt og utveksling av materiell.

Kompetanseorganisasjonen har løpende hatt tett samarbeid med RHF/HF-nivået, og forankring, veiledning og nettverksbygging er sentrale element i arbeidet.

Kontaktinformasjon

Oversikt over regionale kontakter KomUT Midt.
Navn E-post Telefon

Trøndelag

Trine Hansen (sør)trine.hansen@trondheim.kommune.no952 63 063

Møre og Romsdal

Atle BettenAtle.Betten@kristiansund.kommune.no992 93 797