Gå til hovedinnhold

Dokumentasjon for kjernejournal

Kjernejournal er en digital løsning som er tilgjengelig for helsepersonell i kliniske fagsystemer. På denne siden finner du informasjon om hvilke leverandører som har utviklet integrasjon for kjernejournal i sitt kliniske fagsystem. På undersidene er det viktig informasjon om oppgradering av nettleser og teknisk informasjon. For helsepersonell er det nyttig informasjon for bruk av kjernejournal.

Ser du etter kjernejournalen din?
helsenorge.no kan du logge inn og se din kjernejournal for deg som innbygger.

Kliniske fagsystemer med støtte for kjernejournal

Flere leverandører av kliniske fagsystemer (EPJ for fastleger, sykehus, pleie og omsorg, kurveløsning) har i dag integrasjon med kjernejournal. Dersom du som helsepersonell ikke har kjernejournal tilgjengelig i ditt kliniske fagsystem, henvend deg til lokal IT-støtte.

Kjernejournal tilbys både som en integrert nettleser (portalintegrasjon) og som API (tett integrasjon i ditt fagsystem). Henvend deg til din lokale IT-støtte for mer informasjon.

Leverandører av kliniske fagsystemer som ønsker å utvikle for integrasjon med kjernejournal bes innhente informasjon om godkjenningsprosess og kontaktadresse for integrasjon med nasjonale produkter.

Følgende systemer er per i dag tilrettelagt for kjernejournal:

Leverandør System
DIPS DIPS Classic, DIPS Arena
CERNER Doculive, Transmed
CSAM Health AMIS
CGM Journal, Allmenn, Spesialist, Legevakt, Helsestasjon, Vision
Hove System X
Infodoc Plenario
Meona Meona
Tieto Gerica
Aspit PsykBase, Physica
Metodika Skalpell
Fürst WebMed