Gå til hovedinnhold

Kjernejournal

Her finner du informasjon om kjernejournal – et nasjonalt system som deler informasjon på tvers i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt.

Ser du etter kjernejournalen din? På helsenorge.no kan du logge inn og se din kjernejournal for deg som innbygger.