Gå til hovedinnhold
Tjenestebasert adressering

Gjennomførte endringer i AR

Gjennomførte endringer i Adresseregisteret påvirker meldingsutvekslingen mellom virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten, og virksomhetene må selv sørge for at endringene implementeres i deres fagsystem. Her finner du oversikt over gjennomførte endringer og hvem som blir påvirket. Informasjonen vil bli løpende oppdatert etter hvert som endringer gjennomføres.