Gå til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering er en felles adresseringsmetode som sikrer en enhetlig og robust adressering når elektroniske meldinger benyttes i samhandling i helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvordan virksomhetene er organisert. Her finner du informasjon om viktige datoer knyttet til den koordinerte innføringen av tjenestebasert adressering.

For informasjon om standarden se ehelse.no.

Viktige datoer

2019
01.01.2019

Ingen endringer i tjenestetyper for spesialist- og kommunehelsetjenesten frem til 31.12.2019.

31.12.2019

Frist for innføring av tjenestebasert adressering