Gå til hovedinnhold

Nye standarder for henvisning

Henvisning 2.0 og Status på henvisning skal være ferdig innført innen 01.07.2021 og erstatter Henvisning 1.0 og 1.1, og bruk av Tilbakemelding på henvisning. På denne siden finner du informasjon om den koordinerte innføringen.

Direktoratet for e-helse har i samråd med Norsk Helsenett besluttet at planene for koordinert innføring i 2020 skal endres. Dette gjelder følgende standarder: Henvisning ny tilstand, Status på henvisning, Viderehenvisning og Epikrise v1.2.

Viktige datoer

2020
01.10.2020

Frist for at leverandør skal ha meldingene på riktig versjon av standardene ferdig utviklet, testet og godkjent samt tilgjengelig for virksomhet.

2021
01.01.2021

Virksomhet skal være klar for mottak av meldingene på riktig versjon av standardene, men ikke ta meldingene i bruk. Norsk Helsenett vil bruke perioden fram til 1. april til å verifisere slik at virksomhetene skal være trygg på at alle kan motta.

01.04.2021

Virksomhet kan starte med å sende meldingene på riktig versjon av standardene.

01.07.2021

Siste frist for virksomhet til å sende meldingene på riktig versjon av standardene. Eldre versjoner av henvisning skal ikke sendes etter denne dato.