Gå til hovedinnhold

Innføring av e-helsestandarder

Norsk Helsenett har ansvaret for å koordinere nasjonale innføringer innenfor elektronisk meldingsutveksling på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Innføringene krever samtidighet i Helse- og omsorgssektoren. Her finner du viktig informasjon om pågående aktiviteter.