Gå til hovedinnhold

IKT for helseforvaltningen

Vi leverer IKT brukerstøtte, drift, forvaltning, overvåkning, beredskap og administrasjon av infrastruktur, applikasjoner og kontorstøtte/arbeidsflate til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Bioteknologirådet

907 01 844

E-post: itsupport@nhn.no

Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Onsite: Vi kan møte opp i Stortingsgata 10 ved behov.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:30

Direktoratet for e-helse

73 56 56 00

Web: Innmelding av saker via Link

E-post: itsupport@nhn.no

Fjernhjelp: Vi kan fortsatt hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

folkehelseinstituttet

Innmelding av saker via PoB Selvbetjeningsportal

E-post: it-support@fhi.no

Telefon (08:00-15:45): (21 07) 63 00

Intranett: Du finner informasjon på Opus, se IT-Service sin side under arbeidsstøtte

Onsite: Vi vil være tilstede både på Myren og Lindern, tre dager per uke.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45

Hvit linje

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)

73 56 56 00

Web: Innmelding av saker via Link

E-post: itsupport@nhn.no

Fjernhjelp: Vi kan fortsatt hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Hvit linje

Helsedirektoratet

73 56 56 00

Web: Innmelding av saker via Link

E-post: itsupport@nhn.no

Fjernhjelp: Vi kan fortsatt hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Hvit linje

Helseklage

22 99 46 99

E-post: itsupport@nhn.no

Fjernhjelp: Vi kan fortsatt hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Onsite: Vi vil være tilstede en dag i uka.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 20:00
(Lørdag: 10:00 - 14:00)

Hvit linje

Helsetilsynet

907 01 844

E-post: itsupport@nhn.no

Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Onsite: Vi vil være tilstede i Calmeyersgate 1 to dager i uka.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:00)

Hvit linje

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

22 99 46 99

E-post: itsupport@nhn.no

Fjernhjelp: Vi kan fortsatt hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Onsite: Vi vil være tilstede i Wergelandsveien 1 en til to dager i uka.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 20:00
(Lørdag: 10:00 - 14:00)

Hvit linje

Pasient- og brukerombudet

73 56 56 00

Web: Innmelding av saker via Link

E-post: itsupport@nhn.no

Fjernhjelp: Vi kan fortsatt hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Hvit linje

Statens legemiddelverk

Servicedesk 99X:

21 49 25 80

Onsite: Vi vil være tilstede Strømsveien 96 mandag, tirsdag og torsdag – hver uke.

E-post: support@99x.no

Hvit linje

Statens strålevern (NRPA)

911 94 310

IKT vakttelefon 24 20 00 00 kan benyttes ved alvorlige atomberedskapssituasjoner utenom normal åpningstid

E-post: itsupport@nhn.no

Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Onsite: Vi vil være tilstede i Grini Næringspark 13 en til to dager i uka.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:30