Gå til hovedinnhold

Hva er helsenorge.no?

helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Norsk Helsenett har ansvar for drift og utvikling av nettstedet.

For deg som innbygger
Ser du etter kjernejournalen din, e-resept eller skal du bytte fastlege? På helsenorge.no finner du selvbetjeningsløsinger for deg som innbygger.

Portalen helsenorge.no presenterer også informasjon om forebygging, helse, sykdom og behandling. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren.

Slik bruker du helsenorge.no

Enklere møte med sektoren

helsenorge.no er laget for å gjøre den enkelte pasient, pårørende og innbygger sitt møte med helsetjenesten enklere, og hjelpe dem med å oppnå større grad av mestring, en styrket pasientrolle og bedre helse.

helsenorge.no skal:

  • gjøre det enklere å finne frem til og velge behandler
  • gi tilbud til egne helseopplysninger
  • gi tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter
  • gi informasjon og råd om god helse og livsstil, symptomer, sykdom, behandling og rettigheter

Selvbetjeningsløsninger

Ved å logge deg inn på helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger, og du kan se helseinformasjon som er registrert om deg. 

Du kan blant annet : 

  • Se og redigere kjernejournalen din
  • Bytte fastlege
  • Få oversikt over dine resepter (e-resept)
  • Sjekke dine vaksiner 

Noen tjenester vil bare være tilgjengelige for enkelte deler av landet.

Helfo

Helfo forvalter oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, og dessuten individuell refusjon av privatpersoner sine utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

All informasjon om Helfo sine tjenester, som frikort, finner du som privatperson også på helsenorge.no.