Gå til hovedinnhold

Hva er helsenorge.no?

helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Norsk Helsenett har ansvar for drift og utvikling av nettstedet.

For deg som innbygger
Ser du etter kjernejournalen din, e-resept eller skal du bytte fastlege? På helsenorge.no finner du selvbetjeningsløsinger for deg som innbygger.

Portalen helsenorge.no programleder også informasjon om forebygging, helse, sykdom og behandling. Innholdet blir levert av forskjellige aktører i helsesektoren.

Slik bruker du helsenorge.no

Bruk av digital dialog med fastlegen 

Enklere møte med sektoren

helsenorge.no er laget for å gjøre det enkelte pasient, pågående og innbygger møte med helsetjenesten som er viktig, og hjelpe dem med å oppnå større grad av mestring, og styres pasientrolle og bedre helse.

helsenorge.no skal:

  • gjøre det enklere å finne frem til og velge behandler
  • gi tilbud til egen helseopplysning
  • gi tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter
  • gi informasjon og råd om helse og livsstil, symptomer, sykdom, behandling og rettigheter

Selvbetjeningsløsninger

Ved å logge deg inn på helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger, og du kan se helseinformasjon som du registrerer deg. 

Du kan blant annet: 

  • Se og redigere kjernejournalen din
  • Bytte fastlege
  • Få oversikt over dine resepter (e-resept)
  • Sjekke dine vaksiner 

Noen tjenester vil bare være tilgjengelige for enkelte deler av landet.

HELFO

Helfo forvalter oppgjør til behandling, leverandører og tjenesteytere, og dessuten individuell refusjon av privatpersoner som har utgifter til andre legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

All informasjon om Helfo sine tjenester, som frikort, finner du som privatperson også på helsenorge.no .