Gå til hovedinnhold

Hva er Helsenorge?

Helsenorge er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Norsk Helsenett har ansvar for drift og utvikling av nettstedet.

For deg som innbygger
Ser du etter kjernejournalen din, e-resept eller skal du bytte fastlege? På helsenorge.no finner du selvbetjeningsløsinger for deg som innbygger.

Portalen helsenorge.no har informasjon om forebygging, helse, sykdom og behandling. Innholdet blir levert av forskjellige aktører i helsesektoren.

Slik bruker du helsenorge.no

Bruk av digital dialog med fastlegen 

Enklere møte med sektoren

Helsenorge er laget for å gjøre det enklere for pasienter og pårørende å møte helsetjenesten, gi dem større grad av mestring og styrke pasientrollen.

Helsenorge skal:

  • gjøre det enklere å finne frem til og velge behandler
  • gi tilbud til egen helseopplysning
  • gi tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter
  • gi informasjon og råd om helse og livsstil, symptomer, sykdom, behandling og rettigheter

Selvbetjeningsløsninger

Ved å logge deg inn på helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger, og du kan se helseinformasjon dersom du registrerer deg som bruker. 

Du kan blant annet: 

  • Se og redigere kjernejournalen din
  • Bytte fastlege
  • Få oversikt over dine legemidler
  • Sjekke dine vaksiner

    Noen tjenester vil bare være tilgjengelige i enkelte deler av landet.

HELFO

Helfo forvalter oppgjør til behandling, leverandører og tjenesteytere, og individuell refusjon av privatpersoner som har utgifter til andre legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

All informasjon om Helfo sine tjenester, som frikort, finner du som privatperson også på helsenorge.no .