Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Tilknytning og pris

Nedleggelse av kobbernettet

Telenor varslet i 2018 at de kommer til å avvikle kobbernettet i Norge. Kunder tilknyttet Helsenettet via kobber bør av den grunn endre sin tilknytning.

Typisk for kobberlinjene er at de er på 2, 4 eller 8 Mbps. Telenor er eier av all kobberinfrastruktur i Norge og leier denne ut til ulike leverandører. Det innebærer at du kan ha en annen linjeleverandør, men det er likevel Telenor som eier kabelen. Alle kobberlinjer påvirkes dermed av Telenors avvikling.Nedenfor kan du lese om hvilke muligheter som finnes for å oppgradere tilknytningen.

Oppgrader tilknytningen til Helsenettet

Vi anbefaler deg å oppgradere tilknytningen til Helsenettet. Du kan velge å beholde dagens løsning inntil kobbernettet i ditt område kobles ned, med den risiko det innebærer. Vi varsler når kobberlinjen skal kobles ned, senest tre måneder før linjen opphører.

Dersom noe skjer med kobberkabelen, er det stor risiko for at den ikke blir reparert. Vi har kjennskap til flere tilfeller der kobberlinjen er blitt gravd over, og ikke blitt reparert av linjeleverandør. I slike tilfeller kan det ta lang tid å etablere en ny tilknytning hos deg, og du risikerer å være uten tilknytning til Helsenettet over lengre tid.

Alternativer for tilknytning

Det finnes flere løsninger for tilknytning til Helsenettet. Hvilken tilknytning dere bør velge, avhenger blant annet av om dere har journalsystem lokalt via en serverløsning, eller om dere har eller planlegger et journalsystem via skyløsning.

Dersom dere har lokal serverløsning, har dere to alternativer:

  • Helsenettilknytning via egen linjeleverandør
  • Helsenettilknytninglevert av ASP-leverandør

Dersom dere ikke har lokal serverløsning bør dere bestille helsenettilknytning av en ASP-leverandør som tilbyr dette sammen med journalsystemet.

Kontakt oss

Er du usikker på hvilken tilknytning du har til Helsenettet? Ønsker dere råd om hvilken tilknytning som er tilpasset virksomheten deres? Kontakt oss i Norsk helsenetteller din journalleverandør.

Tilknytning til Helsenettet via egen linjeleverandør

Les mer om tilknytning til Helsenettet via egen linjeleverandør

Tilknytning til Helsenettet via ASP-leverandør