Gå til hovedinnhold

Meldingstjener

Meldingstjener skal bidra til at elektroniske meldinger kommer frem til riktig mottaker til riktig tid.

Dette er en tjeneste som omfatter overvåking, forvaltning, drift og vedlikehold av kundens elektroniske samhandling med andre kommunikasjonsparter i helsesektoren. Tjenesten bygger på Krav til elektronisk meldingsutveksling definert i "Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren".

Om tjenesten

Tjenesten Meldingstjener skal bidra til at du som sender og/eller mottar elektronisk pasientinformasjon, skal kunne stole på at informasjon kommer frem til riktig mottaker til riktig tid, uten å måtte bruke tid på feilsøking og oppfølging av eventuelle avvik med dine kommunikasjonsparter.

Tjenesten kan overvåkes 24/7 og er skalerbar for å kunne handtere større datamengder i perioder.

Henvendelser fra deres kommunikasjonsparter og leverandører av journalsystemer som omhandler avvik relatert til elektronisk meldingsutveksling, overføres til NHN Kundesenter som 1. linje. 

Forutsetninger

For å kunne ta tjenesten i bruk, må din virksomhet primært være en del av Helseforvaltningen, men det er ikke noe endelig krav. Virksomheten må være i Helsenettet og utveksle elektroniske medisinske meldinger med andre aktører i helsesektoren.

En MSH er virksomhetens valgte meldingsformidler, som sikrer korrekt bruk av tekniske rammeverk, krypteringsinformasjon og sertifikathandtering, for sending og mottak av elektroniske meldinger.

NHN vil overta virksomhetens eventuelle driftsavtale med eksisterende 3. partsleverandør av MSH, eventuelt bistå med anskaffelse av en ny MSH som er godkjent for utveksling av elektroniske meldinger i Meldingsvalidator- test og godkjenning.

Det skal opprettes en egen databehandleravtale mellom NHN og virksomhetens 3. partsleverandør.

Målgruppe

Målgruppen er virksomheter i helsesektoren som ikke ønsker å bruke tid på avvikshåndtering, men heller fokusere på sine kjerneaktiviteter.

Primært er tjenesten etablert for virksomheter i Helseforvaltningen, men dette er ikke et krav.

Vi hjelper deg

Ønsker du å vite mer om Meldingstjener, ta kontakt med vårt Kundesenter på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00

Teknisk bistand fra dine kunder og samarbeidspartnere

Alle henvendelser fra dine kunder/helseaktører som har spørsmål relatert til bruk av kodeverdier, vaksinasjoner eller andre registre, skal fortsatt henvende seg til deres virksomhet som før.

EPJ-leverandører eller andre IKT-ansvarlige i kommuner som ønsker bistand relatert til test av meldinger, oppsett av partnere i Test- eller QA-miljø, kontakter vårt kundesenter på e-post kundesenter@nhn.no. For å sikre en god og effektiv saksbehandling, er det viktig at dere gjennomgår følgende FØR dere sender inn en sak til kundesenteret:

  1. Hvilken virksomhet representerer du som EPJ-leverandør/IKT-ansvarlig, og hvilken virksomhet ønsker du å teste elektroniske meldinger med?
  2. Skal meldingen sendes i Helsenettet ?
  3. Beskriv konkret hva som er problemet, er det nytt, tidspunkt for innsending, hvilket miljø (test eller QA), og hva man tror at årsaken til problemet kan være.
  4. Sjekk alltid ut selve XML-meldingen med XML-validering før innsending av testmeldinger. Validering finnes på https://samsvar.nhn.no/validering/xml. Hvis XML meldingen ikke validerer korrekt, følg opp med EPJ-leverandør til dette er korrekt, før du tester videre
  5. Hvilken HER-id for kommunikasjonspart sendes det FRA og TIL (HER-ID + navn) i både fagmelding (fra EPJ-systemet) og i konvolutt (fra avsenders meldingstjener)
  6. Hva er avsenders og mottakers edi-adresse