Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon om endring av priser på videotjenester levert av Norsk Helsenett. Prisendringene er gjeldene fra 01.01.2021.

Hvorfor endrer vi prisene?

Norsk Helsenett skal fortsette å tilby fremtidsrettede videotjenester som støtter opp under kundenes behov. Vi innfører en ny prismodell for å oppnå:

 • en rettferdig og transparent prisstruktur som kan måles opp mot andre leverandører i markedet.
 • stordriftsfordeler av et felles videomiljø for hele helsesektoren.
 • standardisering av tjenestene, slik at kundene enkelt kan velge riktig tjeneste basert på egne behov.

Hvilke endringer gjør vi?

 • Vi innfører flere typer virtuelle møterom med en månedlig kostnad
 • Vi senker prisen på tilknytning av videoendepunkt i Helsenettet
 • Tilknytning av personlig videoendepunkt (f.eks. DX80, Desktop Pro) får en månedlig kostnad
 • Vi innfører Cisco Jabber med en månedlig kostnad (erstatter Cisco Meeting App).
 • Vi tilbyr tilknytning av multidisiplinære møterom (MDT) i Helsenettet med en månedlig kostnad

Hva må kundene gjøre?

Virtuelle møterom

Vi innfører en pris per måned per møterom. Fra og med 01.01.2021 løper det ett års bindingstid på virtuelle møterom. Dere kan når som helst oppgradere romtype i bindingstiden, men dere kan ikke nedgradere eller si opp rommene før det har gått ett år.

 1. Fyll ut endringsskjemaet (se høyremargen). I skjemaet skriver dere inn navn på møterommene dere har i dag (kolonne A). Oversikt over møterom som er registrert på deres organisasjonsnummer finner dere i e-posten fra oss. Velg deretter type rom nedtrekksmenyen (kolonne B). I menyen kan dere også velge å slette møterommet.
 2. Send skjemaet tilbake til oss ved å svare på e-posten dere har fått. Svarfristen er 1. november 2020.
 3. Dersom vi ikke får tilbakemelding innen fristen, vil dere få tilsendt faktura basert på de møterommene dere har i dag.
 4. Faktura sendes 1. desember 2020 for første kvartal 2021.

Her kan dere lese mer om de ulike rommene, og tilhørende priser.

Tilknytning av videoendepunkt i Helsenettet

Vi senker prisen på tilknytning av videoendepunkt i Helsenettet. Vi innfører en pris på tilknytning av personlig videoendepunkt (f.eks. DX80, Desktop Pro).

Her finner dere bestillingsskjema og mer informasjon om priser - tilknytning av videoendepunkt i Helsenettet.

Cisco Jabber (tidligere Cisco Meeting App)

Cisco Meeting App (CMA) avvikles i løpet av november 2020 og erstattes av Cisco Jabber. Cisco Jabber dekker samme behov som CMA. Portal for bestilling vil være klar i løpet av januar 2021. Vi kommer tilbake med mer informasjon i januar 2021.

Her finner dere mer informasjon om Cisco Jabber.

Tilknytning av multidisiplinært videoendepunkt (MDT)

Multidisiplinære videoendepunkt gjør det mulig for spesialister å samhandle i multidisiplinære team (MDT) på tvers av lokasjoner, og sammen stille en diagnose og bestemme behandlingsforløpet for pasienten. Løsningen krever at kunden har installert et videoendepunkt som støtter 4K på alle lokasjonene.

Her finner dere bestillingsskjema og mer informasjon om priser - tilknytning av multidisiplinært videoendepunkt.

Endringsskjema

Endringsskjema virtuelle møterom (Excel-fil)